Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost patří mezi nejvýznamnější aktivity katedry Financí. V rámci ní dochází k propojování doktorského studia s řešením konkrétních výzkumných projektů. V průběhu posledních několika let se členové katedry podíleli či stále podílí na řešení desítky vědecko-výzkumných projektů. Výsledky samostatné i týmové výzkumné činnosti jsou pravidelně přednášeny na mezinárodních vědeckých konferencích a sympóziích a publikovány ve sbornících. Ucelené výsledky jsou rovněž publikovány v odborných časopisech, včetně těch s impaktním faktorem.


© 2018 VŠB-TU Ostrava