Katedra veřejné ekonomiky (153)

Katedra veřejné ekonomiky plní úkoly oborové katedry pro obor Veřejná ekonomika a správa. Zabezpečuje výuku na všech stupních studia, tj. bakalářském, magisterském i doktorském. Odborné zaměření pracovníků katedry je profilováno na veřejnou ekonomii a ekonomiku, řízení a rozhodování ve veřejném a občanském sektoru a jejich neziskových organizacích, veřejné finance včetně financí územních samospráv (obcí a krajů), teorii a praxi sociální politiky a sociálního zabezpečení, školství, zdravotnictví, kultury, sportu, technické infrastruktury a bydlení, na veřejnou správu, správní právo a oceňování majetku.

Výzkumná činnost členů katedry je zaměřena do oblasti zpracování projektů sociálně-ekonomického charakteru, zejména pro potřeby orgánů státní správy a územní samosprávy na regionální i lokální úrovni a formou účasti na řešení grantů (GAČR, PHARE, resortních ministerstevp>

Katedra má navázány pracovní kontakty s řadou příbuzných pracovišť na vysokých školách v ČR i v zahraničí, především prostřednictvím svých aktivit v rámci programů TEMPUS - Public Administration Re-Qualification Development, Restructuring Social Security Education in the Czech Republic a SOCRATES Grundtvig 2. Katedra je členem Asociace veřejné ekonomie, Asociace regionalistiky a veřejné správy a její členové jsou zapojeni do činností řady domácích i zahraničních odborných společností.


Logo_cz_pl_eu_barevne


© 2020 VŠB-TU Ostrava