Předměty

KódNázev
152-0300Podniková ekonomika A
152-0301Podniková ekonomika B
152-0302Logistika A
152-0307Logistika C
152-0309Malé a střední podnikání
152-0310Bakalářský seminář A
152-0311Bakalářský seminář B
152-0312Bakalářská práce
152-0317Ochrana spotřebitele
152-0320Řízení jakosti B
152-0328Podnikatelské přístupy a metody
152-0332Správa společností
152-0333Ekonomika a řízení podniku
152-0334Organizace podniku
152-0338Řízení inovací v podniku
152-0345Speciální seminář
152-0346Manažerská simulační hra
152-0348Diplomový seminář A
152-0349Diplomový seminář B
152-0350Diplomová práce
152-0351Logistika B
152-0352Poradenství pro manažery a podnikatele B
152-0355Řízení jakosti A
152-0369Podniková diagnostika
152-0370Základy podnikové ekonomiky
152-0379Obchodní logistika
152-0383Odborná praxe
152-0384Odborná praxe v zahraničí
152-0389Ekonomická analýza podniku
152-0392Start-up podnikání
152-0393Rozvoj podnikání
152-0394Poradenství pro manažery a podnikatele A
152-0395Podnikání malé a střední firmy
152-0400Podniková ekonomika A
152-0401Podniková ekonomika B
152-0402Logistika A
152-0407Logistika C
152-0409Malé a střední podnikání
152-0410Bakalářský seminář A
152-0411Bakalářský seminář B
152-0412Bakalářská práce
152-0417Ochrana spotřebitele
152-0420Řízení jakosti B
152-0428Podnikatelské přístupy a metody
152-0432Správa společností
152-0433Ekonomika a řízení podniku
152-0434Organizace podniku
152-0438Řízení inovací v podniku
152-0445Speciální seminář
152-0446Manažerská simulační hra
152-0448Diplomový seminář A
152-0449Diplomový seminář B
152-0450Diplomová práce
152-0451Logistika B
152-0452Poradenství pro manažery a podnikatele B
152-0455Řízení jakosti A
152-0469Podniková diagnostika
152-0470Základy podnikové ekonomiky
152-0487Odborná praxe v zahraničí
152-0489Ekonomická analýza podniku
152-0493Rozvoj podnikání
152-0494Poradenství pro manažery a podnikatele A
152-0495Podnikání malé a střední firmy
152-0500Podniková ekonomika A
152-0503Logistika A
152-0509Malé a střední podnikání
152-0511Studijní dovednosti pro studenty ekonomických oborů
152-0542Podniková diagnostika
152-0906Organizace a řízení procesů
152-0907Soudobé trendy, koncepce a inovace v podnikání
152-0914Systém řízení jakosti
152-0915Vybrané metody a techniky zajišťování jakosti
152-9506Organization and Management of Processes
152-9514System of Quality Management
152-9515 Selected Methods and Techniques of Quality Assurance

© 2018 VŠB-TU Ostrava