Členové týmu

KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Kašík Josef, Ph.D.
Vedoucí útvaru (152)
596 992 353
A 517, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Štverková Hana, Ph.D., MBA
Zástupce vedoucího (152)
Akademický pracovník (152)
596 992 217
A 505, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Machová Iveta
Sekretářka (152)
596 992 373
A 516, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
doc. Dr. Ing. Blecharz Pavel
Akademický pracovník (152)
Zaměstnanec (152)
596 992 233
A 508, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Czerná Katarzyna
Interní doktorand (152)
597 322 337
B 273, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Dr.Ing. Čvančarová Zuzana
Akademický pracovník (152)
596 992 273
A 512, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Franek Jiří, Ph.D.597 322 295
A 510, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

prof. Ing. Hučka Miroslav, CSc.
Emeritní akademický pracovník (152)
596 992 263
A 506, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Kašík Josef, Ph.D.
Vedoucí útvaru (152)
596 992 353
A 517, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Klabusayová Naděžda, CSc.
Akademický pracovník (152)
Akademický pracovník (545)
597 323 860
A 905, 17. listopadu 15 (mapa)
Ostrava - Poruba

Ing. Kolková Andrea, Ph.D.
Akademický pracovník (152)
596 992 313
A 504, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Křibíková Pavlína, Ph.D.
Akademický pracovník (152)
Zaměstnanec (152)
597 322 243
A 521, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Lukoszová Xenie, Ph.D.
Akademický pracovník (152)
596 992 162
A 515, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Macurová Pavla, CSc.
Akademický pracovník (152)
597 322 253
A 507, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Machová Iveta
Sekretářka (152)
596 992 373
A 516, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Peterková Jindra, Ph.D.
Akademický pracovník (152)
597 322 337
B 273, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Poczatková Blanka, Ph.D., MBA
Akademický pracovník (152)
596 992 321
A 513, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Štverková Hana, Ph.D., MBA
Zástupce vedoucího (152)
Akademický pracovník (152)
596 992 217
A 505, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Wu Xiaojuan
Interní doktorand (152)
597 322 295
A 510, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

Ing. Žwaková Martina
Interní doktorand (152)
597 322 124
A 503, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava