Oborové studium na katedře

Katedra je již několik let oborovou katedrou. Garantuje bakalářský obor v prezenční formě Metody řízení a rozhodování v ekonomice a navazující magisterský obor v distanční formě Kvantitativní podpora managementu, oba v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Absolventi těchto oborů se mohou uplatnit jako metodici, analytici a statistici na všech úrovních řízení a rovněž jako kvalifikovaní specialisté v oblasti vědy a výzkumu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava