Spolupráce

Katedra je prostřednictvím svých členů zapojena do činnosti odborných společností, např. České společnosti ekonomické, České společnosti pro operační výzkum, Jednoty českých matematiků a fyziků, České statistické společnosti, České ekonometrické společnosti, České logistické asociace, Sdružení učitelů matematiky, CSMUG (Czech and Slovak Moodle Users Group), ze zahraničních a mezinárodních IFSA (International Fuzzy Systems association), IGIP (International Society for Engineering Education) a ENITH (European Network for Information Technology and Human Services).
 
Členové katedry se podílí na spolupráci s dalšími fakultami a univerzitami v ČR i v zahraničí v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné. Jsou zapojeni do projektu Interuniverzitního studia (IUS), hostují jako zvaní pedagogové na jiných univerzitách, spolupracují na projektech a výzkumných úkolech s kolegy z dalších škol.


© 2019 VŠB-TU Ostrava