Vzdělávací kurzy pořádané katedrou

Katedra každoročně pořádá dva kurzy matematiky:

Přípravný kurz matematiky pro studenty středních škol - slouží k přípravě přijatých studentů na Ekonomickou fakultu pro lehčí nástup do studia

Vyrovnávací kurz z matematiky - slouží zejména k vyrovnání znalostí studentů z různých typů středních škol v průběhu 1. ročníku studia

Kromě těchto kurzů pořádá katedra nepravidelné semináře a setkání pedagogů a studentů nad různými tématy (nejen) z oblasti matematiky a statistiky.


© 2018 VŠB-TU Ostrava