Infoservis

Přípravný kurz matematiky pro přijaté uchazeče na EkF VŠB-TUO: 3.9. - 13.9. 2018

3. 9. 2018 - 13. 9. 2018, Sokolská 33, Ostrava
Dlouholeté zkušenosti ukazují, že mezi nejproblematičtější předměty, které na studenty v rámci studia čekají, patří Matematika a předměty, které se o matematiku opírají. V tomto kurzu získají přijatí absolventi přehled o požadovaných znalostech středoškolské matematiky a zároveň si procvičí látku, jejíž znalost je nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí těchto předmětů a tedy i celého studia.

© 2018 VŠB-TU Ostrava