Katedra matematických metod v ekonomice

Motto:

"Žádné lidské zkoumání nemůže být nazváno opravdovou vědou, pokud ho nemůžeme dokázat matematicky."

Leonardo da Vinci


Katedra matematických metod v ekonomice vznikla v roce 1993. Zabezpečuje výuku v příslušné odborné oblasti pro všechny obory bakalářského a magisterského studia na fakultě, včetně několika celofakultních předmětů. Podílí se na výuce také ve studiu doktorském a MBA.

Katedra je také oborovou katedrou. Garantuje bakalářský obor v prezenční formě Metody řízení a rozhodování v ekonomice a navazující magisterský obor v distanční formě Kvantitativní podpora managementu, oba v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice. Absolventi těchto oborů se mohou uplatnit jako metodici, analytici a statistici na různých úrovních řízení.

Vedle pedagogické činnosti je katedra zapojena do řešení výzkumných a rozvojových projektů (GAČR, FRVŠ, RP), včetně mezinárodních (ESF, Phare). Vyvíjí rovněž odbornou publikační činnost.


© 2020 VŠB-TU Ostrava