Katedra ekonomické žurnalistiky

Katedra Ekonomické žurnalistiky patří k nejmladším katedrám Ekonomické fakulty VŠB - TUO, byla založena 1. dubna 2007. Hlavním posláním katedry je zajistit teoretickou výuku a praktickou přípravu studentů v bakalářském studiu oboru Ekonomická žurnalistika a v navazujícím magisterském studiu Ekonomika a právo v žurnalistice.

Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomická žurnalistika, který neexistuje na žádné z českých vysokých škol, je příprava studentů na profesi redaktorů sdělovacích prostředků (zvláště ekonomicky zaměřených), případně na pozice v hospodářském řízení a správě médií.

Navazující magisterské studium Ekonomika a právo v žurnalistice, které bylo akreditováno v roce 2009,  je zaměřeno na získání a další prohloubení znalostí posluchačů z oblasti ekonomické a právní problematiky, a to ve vztahu k jejich budoucí žurnalistické práci. Orientace v ekonomicko - právní problematice umožní jeho absolventům samostatnou publicistickou práci, organizovat a koordinovat vydávání periodik, vysílání ve sdělovacích prostředcích apod.

Pro výuku v bakalářském a navazujícím magisterském studiu je využíváno celé spektrum odborných, informačních a komunikačních možností, které poskytuje zázemí Ekonomické fakulty VŠB - TUO. Těsná vazba katedry s regionálními médii a také s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a Fakultou sociálních věd UK v Praze, na něž je napojena v současnosti externí výukou specializovaných předmětů studia, umožňuje podílet se na vědecko - výzkumné práci těchto pracovišť, ale i na koordinované teoretické a praktické přípravě studentů tohoto atraktivního a jedinečného oboru.


© 2019 VŠB-TU Ostrava