Členové týmu

KONTAKTY NA VEDENÍ
Ing. Melecký Lukáš, Ph.D.
Vedoucí útvaru (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 277
E 602, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

doc. Ing. Fojtíková Lenka, Ph.D.
Garantka studijního oboru Eurospráva (120)
Vědecký tajemník (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 132
E 608, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Poledníková Eva, Ph.D.
Tajemník (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 043
E 611, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Bilková Ivana
Sekretářka katedry (120)
+420 597 322 240
E 601, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Bilková Ivana
Sekretářka katedry (120)
+420 597 322 240
E 601, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Dvoroková Kateřina, Ph.D.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 238
E 606, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

doc. Ing. Fojtíková Lenka, Ph.D.
Garantka studijního oboru Eurospráva (120)
Vědecký tajemník (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 132
E 608, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Honová Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 481
E 611, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Kaňa Radomír, Ph.D.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 403
E 607, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Melecký Lukáš, Ph.D.
Vedoucí útvaru (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 277
E 602, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Bc. Mynarzová Monika, Ph.D.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 301
E 605, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Navrátil Boris, CSc.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 250
E 603, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Poledníková Eva, Ph.D.
Tajemník (120)
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 043
E 611, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Powadová Tereza
Interní doktorand (120)
+420 597 322 237
E 604, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

doc. Ing. Staníčková Michaela, Ph.D.
Akademický pracovník (120)
+420 597 322 230
E 612, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava