Studenti/studium

Zde naleznete prezentaci stujního oboru Ekonomika a právo v podnikání, studijní plány, seznamy diplomových prací, seznamy absolventů oboru ...


© 2018 VŠB-TU Ostrava