Katedra práva

Katedra zajišťuje systematickou výuku práva pro ekonomy, tedy nejprve získání základních znalostí se zaměřením na potřebnou orientaci v systému našeho práva, přes intenzivní výuku práva obchodního, práv průmyslových, hospodářské i nekalé soutěže, všech typů obchodně-závazkových vztahů, včetně těch, které vznikají v mezinárodním obchodě a v neposlední řadě i výuku souvisejících a pro ekonomy také užitečných právních disciplin z oblasti práva finančního, správního, pracovního, práva duševního vlastnictví, právní úpravy zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, až po trestně právní ochranu ekonomiky. Vedle toho katedra zabezpečuje také výuku základů práva Evropských společenství.


© 2020 VŠB-TU Ostrava