Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Katedra Regionální a environmentální ekonomiky je  z hlediska vědecko-výzkumné činnosti dlouhodobě jednou z nejlépe hodnocených kateder. Počet publikací a projektů, ve kterých jsou členové katedry zapojeni, výrazně překračuje univerzitní průměr.

Teoretické zaměření

 • aplikace teorií regionálního rozvoje a lokalizačního rozhodování (teorie učících se regionů, řízení regionální a místní správy, regionální management a marketing, klastry, regionální konkurenceschopnost) v ČR a EU.
 • využití matematicko statistických metod při analýzách, modelování a predikci vývoje socioekonomických a demografických procesů v regionech.
 • metodologické a aplikační přístupy při vytváření strategií rozvoje obcí, regionů a transhraniční regionální spolupráce a při provádění kvalifikovaných výběrových šetření v území.
 • verifikace metodiky posuzování negativních vlivů a ekologických rizik na životní prostředí, aplikace teorie a politiky udržitelného rozvoje v environmentální oblasti při rozvoji regionů. 
 • časové a prostorové analýzy změn na trhu práce z hlediska vývoje vzdělanosti.

Praktické zaměření

 • Konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj regionu Horního Slezska a severní Moravy
 • Restrukturalizace průmyslových regionů ČR
 • Regionální podpora malého a středního podnikání
 • Lokalizační rozhodování podniků
 • Demo-sociální znaky obyvatelstva České republiky a Moravskoslezského kraje
 • Regionální socioekonomické analýzy

© 2018 VŠB-TU Ostrava