Praxe, stáže, nabídky pro studenty

Katedra regionální a environmentální ekonomiky ve spolupráci s institucemi Moravskoslezkého kraje každoročně umožňuje studentům bakalářského a magisterského studijního oboru Regionální rozvoj oborové praxe a stáže. V případě zájmu,  nebo pro více informací kontaktujete paní Helenu Jelínkovou osobně v kanceláři E 501, emailem na helena.jelinkova@vsb.cz, nebo telefonicky na 597 322 242.

CEEPUS

Katedra regionální a environmentální ekonomiky je kontaktním místem středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS zaměřeného na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.

V případě zájmu, nebo pro více informací kontaktujete Ing. Magdalénu Drastichovou na katedře Regionální a environmentální ekonomiky osobně v kanceláři E 511, emailem na magdalena.drastichova@vsb.cz, nebo telefonicky na 597 322 260. Více informací o programu CEEPUS naleznete zde.

Informace o dalších studijních programech a výměnných pobytech naleznete zde.

POMOCNÁ VĚDECKÁ SÍLA

Katedra regionální a environmentální ekonomiky nabízí studentům bakalářského studia možnost spolupráce na katedře v rámci programu pomocná vědecká síla. Pro více informací kontaktujete na sekretariátě katedry paní Helenu Jelínkovou osobně v kanceláři
E 501, emailem na helena.jelinkova@vsb.cz, nebo telefonicky na 597 322 242.


© 2018 VŠB-TU Ostrava