Předměty

KódNázevOdkaz na www stránky
118-0300Regionální a environmentální ekonomie
118-0301Socioekonomická geografie
118-0303Bakalářský seminář A
118-0304Bakalářský seminář B
118-0305Bakalářská práce
118-0308Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů
118-0309Ekologická politika obcí a krajů
118-0311Geografie Evropy
118-0312Environmentální problémy regionů ČR
118-0314Ekonomie životního prostředí A
118-0315Regionální politika ČR
118-0317Diplomová práce
118-0321Management regionů a obcí
118-0323Environmentální politika EU
118-0326Urbanizace a územní plánování
118-0327Diplomový seminář A
118-0328Diplomový seminář B
118-0329Hospodaření s přírodními zdroji v EU
118-0331Regionální ekonomika
118-0334Nástroje regionální ekologické politiky
118-0338Hospodářská geografie
118-0339Demografie
118-0340Speciální seminář
118-0341Regionální rozvoj
118-0343Regionální a městský marketing
118-0344Environmentální management v EU
118-0345Regionální politika
118-0349Sociální aspekty regionálního rozvoje
118-0350Alternativní přístupy k regionálnímu rozvoji
118-0351Základy analýzy dat v regionalistice
118-0352Analýza dat v regionalistice
118-0353Instituce a regionální rozvoj
118-0354Odborná praxe v zahraničí
118-0355Základy demografie
118-0357Odborná praxe
118-0358Ekonomie životního prostředí
118-0400Regionální a environmentální ekonomie
118-0401Socioekonomická geografie
118-0408Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů
118-0421Management regionů a obcí
118-0439Demografie
118-0443Regionální a městský marketing
118-0445Regionální politika
118-0501Regionální ekonomie
118-0502Socioekonomická geografie
118-0544Environmentální management v EU
118-0904Environmentální ekonomie
118-0909Demografie
118-0910Regionální ekonomie a rozvoj
118-0911Regionální rozvoj a politika
118-9504Environmentální ekonomie
118-9510Regionální ekonomie a rozvoj

© 2018 VŠB-TU Ostrava