o2015_podporujeme3
                                              a
  


Spolupráce s partnery

SPOLUPRÁCE S TUZEMSKÝMI VYSOKOŠKOLSKÝMI PRACOVIŠTI
- VŠE v Praze,
- Ostravská univerzita v Ostravě,
- Masarykova univerzita v Brně
- Západočeská univerzita v Plzni.

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI INSTITUCEMI
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
- ARR - Agentura pro regionální rozvoj
- Ministerstvo pro místní rozvoj,
- Město Ostrava
- Město Nový Jíčín
 
- DHV Ostrava – Řízení regionální a místní správy,
- Destinační management MSK, a.s.,
- Firmy VT parku Ostrava, zejména ARROWLINE, a.s.,
- SC&C – Společnost pro výzkum veřejného mínění,
- CROSSCZECH – Společnost pro mezinárodní projekty.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

- Akademia Ekonomiczna v Katovicích, Katedra Badań Strategicznych i Regionlanych,
- Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohosporárska fakulta,
- ERSA (Evropské sdružení pro regionální vědu),
- Svanhovd Environmental Center (Norsko),
- Institut Geoinformatiky Univerzita Salzburg (Rakousko),
- COWI (projekční management).


© 2018 VŠB-TU Ostrava