Klub regionalistů

 

Klub regionalistů je jednou z aktivit projektu Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií, jež organizuje Katedra regionální a environmentální ekonomiky a Katedra městského inženýrství ve spolupráci se spřátelenými institucemi. Jedná se o komunikační platformu mezi zástupci akademické sféry z oblasti regionálního rozvoje a územního plánování a experty z praxe (krajské úřady, magistráty, obecní úřady, agentury pro regionální rozvoj a další organizace zabývající se touto problematikou). Zváni jsou rovněž politikové. Klub je otevřen také pro studenty.

Akce se konají pod záštitou  European Regional Science Association (ERSA).  KLUB_REGIO

Obvyklým termínem konání Klubu regionalistů je čtvrtek od 14:15 do 15:45 hodin na učebně E510, Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy. Mapu místa konání naleznete zde. Semináře se skládají z přibližně hodinové přednášky předního odborníka na danou problematiku a následující přibližně půlhodinové diskuze.

Nadcházející kluby regionalistů

Následující klub proběhne dne 10.4.2014 s diskusí na téma: „VZDĚLÁVACÍ A VÝZKUMNÉ PROJEKTY SE ZAMĚŘENÍM NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ". Vstup k tématu přednesou:

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., proděkanka pro výzkum a spolupráci s praxí Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s přednáškou: "Měření výkonnosti podniků, klastrů a regionů"

a

PaedDr. Pavla Břusková, členka výzkumného týmu FaME UTB prezidentka Národní klastrové asociace, s přednáškou: "Certifikované metodiky pro klastrovou politiku" 

Zahájení je v 14:15 hodin na učebně E510 Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží. Pozvánku naleznete zde. Účast je bezplatná.

 

V roce 2013 proběhlo šest setkání klubu regionalistů, jejichž témata a přednášky si můžete připomenout zde.

Fotogalerii klubu regionalistů naleznete zde.

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava