inkubator_rs                                              a
   klub

O katedře

letak-on-line-final
letak-on-line-final

Kde nás najdete?

Odkaz na mapy.seznam.cz

video-on-line-final

Katedra regionální ekonomiky vznikla v roce 1991. Hlavním předmětem činnosti katedry je poskytování vzdělání na bakalářském a magisterském stupni oborového studia. Katedra zajišťuje vzdělávání zaměřené na ekonomické, environmentální, geografické a sociologické aspekty regionálního a lokálního rozvoje.
 
Vedle pedagogické činnosti se katedra účastní mnoha výzkumných projektů a každoročně je vydávána řada publikací jejich členů. Vědecko-výzkumné činnosti katedry jsou zaměřeny na témata spojená se zvyšování konkurenceschopnosti regionů a dotýkají se zároveň oblastí jakými jsou např. problematika lokalizace investic, mobilita lidských zdrojů, infrastruktura, šetrné užívání přírodních zdrojů, sociální aspekty demografického vývoje, prostorové konflikty, inovace, znalostní ekonomika a v neposlední řadě také problematika regionálního marketingu a managementu.
 
Na katedře působí řada zkušených specialistů, kteří se v posledních letech na řešení mnoha výzkumných projektů podíleli také ve spolupráci s místními i zahraničními partnery z řad univerzit, regionálních rozvojových agentur, místních samospráv a dalších institucí. Katedra disponuje moderním technologickým vybavením včetně multimediální učebny a statistického analytického softwaru.
04 kat_118_v
 
Kontakt
Havlíčkovo nábřeží 38A, Ostrava 1, 701 21
tel.: 597 322 242
fax: 596 110 026
www.ekf.vsb.cz/k118

© 2018 VŠB-TU Ostrava