Členové týmu

KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Sucháček Jan, Ph.D.
Vedoucí útvaru (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 229
E 502, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

RNDr. Šotkovský Ivan, Ph.D.
Tajemník (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 252
E 505, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Drastichová Magdaléna, Ph.D.
Vědecký tajemník (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 260
E 511, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Jelínková Helena
Sekretářka (118)
597 322 242
E 501, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Daníšek Matušková Petra
Akademický pracovník (118)
597 322 278
E 507, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Drastichová Magdaléna, Ph.D.
Vědecký tajemník (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 260
E 511, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Jelínková Helena
Sekretářka (118)
597 322 242
E 501, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

prof. Ing. Kern Jiří, CSc.
Akademický pracovník (118)
597 322 316
E 508, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Kutscherauer Alois, CSc.
Externí pracovník (118)
597 322 274
E 507, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

prof. Ing. Smolík Dušan, DrSc.
Emeritní profesor (118)
597 322 391
E 505, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Sucháček Jan, Ph.D.
Vedoucí útvaru (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 229
E 502, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

RNDr. Šotkovský Ivan, Ph.D.
Tajemník (118)
Akademický pracovník (118)
597 322 252
E 505, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Urminský Jaroslav
Akademický pracovník (118)
597 322 232
E 506, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava