Katedra regionální a environmentální ekonomiky

letak-on-line-final
 
 letak-on-line-final
  
video-on-line-final

Vznik katedry je datován rokem 1991. Stala se oborovou katedrou na základě schválené akreditace MŠMT v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa. V rámci svého oboru Regionální rozvoj nabízí pro uchazeče o studium tříletý bakalářský studijní program a dvouletý navazující magisterský studijní program. Katedra koncepčně zajišťuje vzdělávání zaměřené na ekonomické, environmentální, geografické, demografické a sociologické aspekty regionálního a lokálního rozvoje.

Studenti oboru se uplatní v managementu krajských a městských institucí, na pozici regionálních manažerů a projektantů rozvojových projektů velkých firem, v regionálních rozvojových institucích jako jsou např. klastry, inkubátory, vědeckovýzkumná pracoviště a v neposlední řadě v institucích Evropské unie. Za pomoci spolupráce s partnery katedra každoročně vyjednává praxe pro studenty v krajských institucích a spřátelených organizacích.

Řešení regionálních a místních problémů přináší potřebu vytvářet odborníky schopné řešit regionální rozvojové projekty, které jsou charakteristické svou unikátností a oborovou rozmanitostí. Pozornost studia se zaměřuje na získání hlubší znalosti projektového řízení při přípravě a realizaci rozvojových aktivit či programů. Vedle pedagogické činnosti se katedra účastní mnoha výzkumných projektů a každoročně je vydávána řada publikací jejich členů.

Významným projektem řešeným na katedře je projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR, ESF): Inkubátor specialistů regionálního rozvoje aneb inovace univerzitních regionálních studií. Vše o projektu naleznete kliknutím na odkaz vlevo, nebo na http://www.ekf.vsb.cz/inkubator.

Jednou z aktivit projektu je organizace Klubu regionalistů, jež představuje komunikační platformu mezi zástupci akademické sféry a experty z praxe. Aktuální informace o plánovaných a uskutečněných klubech získáte kliknutím na odkaz vlevo, nebo na http://www.ekf.vsb.cz/klubregionalistu.

Katedra regionální a environmentální ekonomiky je kontaktním místem středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS zaměřeného na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Více informací získáte klepnutím zde.


© 2020 VŠB-TU Ostrava