Publikace

UP2019

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2019

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2019 (548 s.)

EVIDENCE

Autor: Jana Hakalová, Yvetta Pšenková
Název: Daňová evidence Teorie a praxe

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2019 (128 s.)

UC AJ

Autor: Jana Hakalová, Michal Krajňák, Šárka Kryšková, Miroslava Losová, Marcela Palochová, Yvetta Pšenková
Název: Účetnictví, audit, daně a pojistné v České republice v pojmech: česko-anglicky

Vydal: Košice: KBS Invest Publishing House, 2018 (101 s.)

UCPOD2018

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2018

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2018 (544 s.)

UP 2017

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2017

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2017 (528 s.)

 
CERM DPPO

Autor: Široký, Jan; Střílková, Regína; Krajňák, Michal
Název: Trend, Development, Role and Importance of Corporate Taxes in the EU

Vydal: Brno: CERM, 2016 (112 s.)

 IFRS projekt

Autor: Hakalová, Jana; Krajňák, Michal; Palochová, Marcela;Pšenková Yvetta
Název: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praktikum

Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016 (98 s.)

 
 IFRS EKF

Autor: Bartková, Hana
Název: Historie, vývoj a regulace účetnictví v České republice

Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016 (117 s.)

 
 Danove teorie 2 vydani.pdf

Autor: Široký, Jan
Název: Základy daňové teorie s praktickými příklady

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2016 (128 s.)

 
 

Autor: Hakalová, Jana; Pšenková, Yvetta
Název: Daňová evidence. Teorie a praxe

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2016 (128 s.)

 
 

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2016

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2016 (544 s.)

 
 

Autor: Široký, Jan; Krajňák, Michal
Název: Základy daňové teorie cvičebnice

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2015 (116 s.)

 
 

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2015

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2015 (544 s.)

 
 

Autor: Široký, Jan; Střílková, Regína
Název: Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU

Vydal: Brno: CERM, 2015 (110 s.)

 
 

Autor: Krajčová, Jiřina; Palochová, Marcela; Pšenková Yvetta a kol.
Název: Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2014 (372 s.)

 
 

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů

Vydal: Praha: Wolters Kluwer, 2014 (520 s.)

 
 Sebestikova

Autor: Šebestíková, Viola a kol.
Název: Účetnictví podnikatelských subjektů II

Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013 (224 s.)

 
Široký daně

Autor: Široký, Jan
Název: Daně v Evropské Unii
Vydal: Praha: Linde, 2013 (384 s.)

 
mezinarodni-standardy-ucetniho-vykaznictvi-praktikum

Autor: Hakalová, Jana; Palochová, Marcela; Pšenková, Yvetta
Název: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Praktikum
Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013 (73 s.)

 
manazerske-ucetnictvi-praktikum

Autor: Palochová, Marcela
Název: Manažerské účetnictví - Praktikum
Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013 (78 s.)

 
meritum1 Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2013
Vydal: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 (588 s.)
 
Manažerské 2013

Autor: Palochová, Marcela
Název: Manažerské účetnictví „A“ - Praktikum

Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013 (40 s.)

 
daně

Autor: Kolektiv autorů
Název: Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k nezaměstnanosti v České republice

Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012 (194 s.)

 
Jana

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů I

Vydal: Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012 (120 s.)

 
Účetní souvztažnosti 2012-2013 Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetní souvztažnosti 2012-2013
Vydal: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 (329 s.)
 
rylova Autor: Rylová, Zuzana
Název: Mezinárodní dvojí zdanění
Vydal: Olomouc: ANAG, 2012 (487 s.)
 

Autor: Široký, Jan
Název: Daně v Evropské unii
Vydal: Praha: Linde, 2012 (400 s.)

ISBN: 978-80-7201-881-9.

 

 
Účetní podnikatelů 2012 Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů 2012
Vydal: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012 (712 s.)
 
Tvoříme a publikujeme odborné texty

Autor: Široký, Jan a kolektiv
Název: Tvoříme a publikujeme odborné texty
Vydal: Brno: Computer Press, 2011 (208 s.)

 

Účetní operace kapitalových společností

Autor: Šebestíková, Viola
Název: Účetní operace kapitálových společností
Vydal: Praha: Grada Publishing, 2011 (250 s.)

 
ucetnictvi-podnikatelu

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetní podnikatelů 2010
Vydal: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010 (664 s.)

 
ucetnictvi-prehledne-tabulky

Autor: Hakalová, Jana; Palochová, Marcela
Název: Účetnictví - přehledné tabulky základních pojmů
Vydal: Praha: Fragment, 2010 (8 s.)

 
uctovnictvo-prehladne-tabulky

Autor: Hakalová, Jana; Palochová, Marcela
Název: Účtovníctvo. Prehľadné tabuľky základných pojmov
Vydal: Bratislava: Fragment, 2010 (8 s.)

 
ucetni-zaverka-a-auditing

Autor: Hakalová, Jana
Název: Účetní závěrka a auditing
Vydal: Brno: Tribun EU, 2010 (146 s.)

 
mezinarodni-dvoji-zdaneni

Autor: Rylová, Zuzana
Název: Mezinárodní dvojí zdanění
Vydal: Olomouc: ANAG, 2009 (423 s.)

 
nove-vyzvy

Autor: Kolektiv autorů
Název: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
„Nové výzvy pro účetní, daňovou a auditorskou profesi“
Vydal: Ostrava: Repronis, 2009 (168 s.)

 
ucetni-operace-2-vydani

Autor: Šebestíková, Viola
Název: Účetní operace kapitálových společností
Vydal: Praha: Grada Publishing, 2009 (296 s.)

 
ucetni-operace-2-vydani

Autor: Kolektiv autorů
Název: Účetnictví podnikatelů
Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009 (215 s.)

 
manazerske-ucetnictvi-A

Autor: Palochová, Marcela; Lazar, Jaromír
Název: Manažerské účetnictví A
Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 (56 s.)

 

danova-evidence-1

Autor: Hakalová, Jana; Pšenková, Yvetta
Název: Daňová evidence
Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 (104 s.)

 
sbirka-prikladu

Autor: Kolektiv autorů
Název: Sbírka příkladů a kontrolních testů z účetnictví podnikatelských subjektů
Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 (110 s.)

 
uvod-do-ucetnictvi

Autor: Kolektiv autorů
Název: Úvod do účetnictví
Vydal: Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008 (88 s.)

 
pohledavky-pravne-danove-ucetne

Autor: Bařinová, Dagmar; Vozňáková, Iveta
Název: Pohledávky – právně – daňově – účetně
Vydal: Praha: Grada Publishing, 2007 (136 s.)

 
ucetni-operace

Autor: Šebestíková, Viola
Název: Účetní operace kapitálových společností
Vydal: Praha: Grada Publishing, 2005 (300 s.)

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava