Projekty

Název projektuInovace předmětu Mezinárodní účetnictví
KódRPP2017/165
Předmět výzkumuProjekt vychází ze současné koncepce studijních programů, které probíhají na VŠB - Technické univerzitě Ostrava, Ekonomické fakultě. Projekt se zaměřuje na inovaci volitelného předmětu "Mezinárodní účetnictví", který je garantován katedrou účetnictví a daní s cílem zkvalitnění výukového procesu prostřednictvím využití nejnovějších pohledů na řešenou problematiku, včetně nových přístupů, metod a softwarových nástrojů. V souvislosti s připravovanou reakreditací, lze očekávat jeho zpětné zařazení do povinných předmětů pro 3. roč. bakalářského studia (doposud je vyučován jako povinně volitelný ve 2. roč. bakalářského studia). Z uvedených důvodů bude nutno provést změny nejen v názvu předmětu a v obsahu přednášek, ale i v aktualizaci online testů apod. Rozsah předmětu zůstává nezměněn, bude však směřovat ke komplexnějšímu pohledu se zaměřením na praktické výstupy a práci studentů, včetně rozšíření a využití spolupráce a komunikace s odborníky s praxe a odborníky z řad skupiny informatiků, kteří se na tvorbu moderních a e-learningových pomůcek specializují. Výstupem projektu se stane vypracování prezenční výukové opory s využitím e-learningu včetně testů, úkolů a pracovních otázek. Zvýšením účinnosti těchto výukových metod se rovněž zvýší atraktivita předmětu a zpříjemní se vlastní proces učení.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2017
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelBartková Hana Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava