Projekty

Název projektuKonvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz
KódGAP403/11/0849
Předmět výzkumuÚčetní systémy a především účetní výkaznictví jako jejich výstup se musí stát srozumitelným informačním zdrojem pro uživatele z rozličných zemí nejen Evropy, ale z celého světa. Cestou ke splnění cíle je harmonizace systému finančního výkaznictví. Výstupy projektu budou vycházet z analýzy stávajících stzandardů US GAAP a IFRS a rovněž z podrobných analýz dosaženého stupně jejich konvergence. Práce na projektu budou završeny úpravou metodiky pro vyjádření ukazatelů finanční analýzy v návaznosti na změny metodiky vykazování.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2013
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelŠiroký Jan prof. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GAP403%2F11%2F0849

© 2019 VŠB-TU Ostrava