Projekty

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
IRP/2018/188Inovace předmětu Fundamentals of Accounting20182018
SP2018/62Aplikace vybraných metod k vyhodnocení stupně neutrality a ekvivalence povinných plateb sociálního pojištění20182018
RPP2017/165Inovace předmětu Mezinárodní účetnictví20172017
SP2017/118Aplikace vybraných kvantitativních metod při vyhodnocení tuzemských i mezinárodních aspektů zdanění a insolvence20172017
RPP2016/2Inovace předmětu Mezinárodní standardy účetního výkaznictví20162016
SP2016/42Vliv zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) na vybrané ekonomické subjekty v České republice20162016
SP2015/80Kvantifikace dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji a jejich vyhodnocení 20152015
SP2014/50Kvantifikace ekonomických a sociálních dopadů osobního bankrotu a jeho vyhodnocení na pozici věřitele a dlužníka20142014
SP2014/95Vliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností20142014
SP2012/147Aplikace dopadů změn sazby daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce20122012
SP2012/166Zkoumání profilů krajů pomocí vícerozměrné analýzy kategoriálních proměnných v kontextu snížení míry nezaměstnanosti v České republice20122012
GAP403/11/0849Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz20112013
ROZP2011/CSM73Poskytnutí možnosti vysokoškolského vzdělávání vybraným jedincům romského etnika a rizikovým sociálním skupinám - pokračování rozvojového projektu z roku 2008, 2009, 201020112011
SP2011/126Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby daně z přidané hodnoty u místně poskytovaných služeb na jejich poskytovatele20112011
SP2011/150Optimalizace daně z příjmů fyzických osob zavedením daňového bonusu na poplatníka vedoucí ke snížení nezaměstnanosti20112011
ROPZ2010/CSM42Poskytnutí možnosti vysokoškolského vzdělávání vybraným jedincům romského etnika a rizikovým sociálním skupinám - pokračování rozvojového projektu z roku 2008, 200920102010
ROZP2009/CSM28Poskytnutí možnosti vysokoškolského vzdělávání vybraným jedincům romského etnika a rizikovýn sociálním skupinám20092009
ROZP2008/CSM9Poskytnutí možnosti vysokoškolského vzdělávání vybraným jedincům romského etnika a rizikovým sociálním skupinám20082008
117601Podnikatelský záměr za účelem vyčlenění části podniku20062006
177602Znalecký posudek20062006

© 2019 VŠB-TU Ostrava