Věda a výzkum

Katedra účetnictví a daní pravidelně pořádá odborné semináře a workshopy a členové katedry jsou autory či spoluautory mnoha publikací a článků ve významných časopisech bodovaných dle metodiky RVVI. Katedra je rovněž zapojena do vědeckých projektů. Členové katedry publikují v oblastech problematiky účetnictví a daní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, mezinárodních aspektů účetnictví a daní, reportingu, konsolidace, auditingu, insolvence, manažerského účetnictví a daňových teorií v souvislosti s harmonizací přímých a nepřímých daní v EU.


© 2019 VŠB-TU Ostrava