Věda a výzkum

Katedra účetnictví a daní pravidelně pořádá mezinárodní konference a workshopy a členové katedry jsou autory či spoluautory mnoha publikací a článků ve významných časopisech bodovaných dle metodiky RVVI. Katedra je rovněž zapojena do vědeckých projektů včetně GAČR.


© 2019 VŠB-TU Ostrava