Předměty

KódNázev
117-0034Přímé daně A
117-0035Přímé daně B
117-0036Účetnictví a daně individuálního podnikatele
117-0037Účetnictví nestátních neziskových organizací
117-0039Využití ICT v účetnictví
117-0040Daňová evidence
117-0042Účetnictví vybraných účetních jednotek
117-0043Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
117-0044Účetnictví bank a pojišťoven
117-0045Daně, mzdy a pojistné
117-0049Čísla a informace ve světě lidí
117-0050Právo ve světě lidí
117-0051Ekonomie, emoce a motivace ve světě lidí
117-0052Komunikace a virtuální svět
117-0300Účetnictví
117-0310Účetnictví obchodních společností
117-0315Bakalářský seminář A
117-0316Bakalářský seminář B
117-0317Bakalářská práce
117-0318Odborná praxe - účetnictví a daně
117-0321Audit v účetnictví
117-0324Účetnictví A
117-0325Účetnictví B
117-0332Speciální seminář
117-0335Nepřímé daně B
117-0339Transakce s podnikem v účetnictví
117-0340Diplomový seminář A
117-0341Diplomový seminář B
117-0342Diplomová práce
117-0343Účetnictví a daně
117-0344Daně v EU
117-0346Účetnictví kapitálových společností
117-0347Manažerské účetnictví A
117-0348Nepřímé daně A
117-0350Manažerské účetnictví B
117-0364Likvidace a insolvenční řízení
117-0367Daňová teorie a politika
117-0377Daňové teorie
117-0378Odborná praxe
117-0380Odborná praxe
117-0397Mezinárodní aspekty finančního účetnictví
117-0400Účetnictví
117-0403Manažerské účetnictví A
117-0434Účetnictví a daně
117-0445Daně, mzdy a pojistné
117-0447Účetnictví nestátních neziskových organizací
117-0451Audit v účetnictví
117-0467Daňová teorie a politika
117-0524Účetnictví A
117-0525Účetnictví B
117-0566Základy účetnictví
117-0567Základy účetnictví a daní
117-0576Daňová teorie a politika
117-0929Ekonomie daní
117-0939Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví)
117-0964Ekonomie daní
117-9529Ekonome daní

© 2019 VŠB-TU Ostrava