Napsali o nás v médiích

Spolupráce s Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Netherlands

V roce 2018 zahájila Katedra účetnictví a daní spolupráci s Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Fakultou finančního managementu, katedrou daňového práva a ekonomie.

Spolupráce se týká výuky mezinárodního zdanění formou virtuálních konferencí.

Média informovala o této úspěšné spolupráci a účasti holandského kolegy Ron van Zon na International Week 2018 zde:

Soutěž „DUEL“ pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením z Moravskoslezského kraje (2018):

Workshop „Účetnictví, daně a audit v praxi“
Dne 6. 11. 2018 pořádala Katedra účetnictví a daní na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě celodenní workshop s názvem „Účetnictví, daně a audit v praxi“.

Certifikace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) - Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA pro studenty studijního oboru Účetnictví a daně (2017 -2021):

Soutěž „DUEL“ pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením z Moravskoslezského kraje (2015 – 2017):

Seminář Katedry účetnictví a daní „Co vyčteme z Konsolidované účetní závěrky o hospodaření České republiky“, MF ČR: PhDr. Tomáš Vyhnánek náměstek ministra financí, MF ČR a Ing. Veronika Valtová odbor 54 Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu (2018):

Deník veřejné správy, časopis Obec a finance 4/2015 „Analýza dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji“:

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava