Citáty k daním a účetnictví

  • Stát utratí daňové výnosy v jakékoliv výši.
  • Taxes grow without rain.
  • K nebezpečné koncentraci majetku nedojde, dokud existují tři instituce: berní úřad, manželství a potomstvo.
  • Čas jsou peníze, ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena.
  • The art of taxation consists in so plucking the goose as to get the most feathers with the least hissing.
  • Snížení daňových sazeb je možné vždy, pokud se současně zvýší daňový základ.
  • Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.
  • People who complain about taxes can be divided into two classes: man and women.
  • Kontrolorům jsou vždy podezřelé takové účty, kde je výsledná suma dělitelná pěti nebo deseti.
  • The best things in life are free, but sooner or later the government will find a way to tax them.


© 2019 VŠB-TU Ostrava