O katedře

Katedru účetnictví, která vznikla v září 1991 a zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" ve studijním programu "Finance a účetnictví" (dříve studijní obor "Účetnictví a daně"), tvoří v akademickém roce 2019/2020 kolektiv celkem 12 osob včetně sekretářky. V září 2016 došlo k přejmenování katedry na katedru účetnictví a daní.

Vhodné personální, věkové i odborné složení kolektivu katedry účetnictví a daní předurčuje další aktivity katedry mimo výuky ve všech formách studia včetně doktorského:

  • katedra pravidelně pořádá odborné exkurze do význačných firem regionu, kde se s managementem firem diskutují nejenom účetní a daňové problémy (viz foto),
  • pedagogové katedry jsou členy významných odborných organizací (viz členství),
  • pedagogové katedry se účastní nejen mnoha zahraničních konferencí a výměnných studijních programů (katedra ve světě – pedagogové), ale katedra také pořádá vlastní konference a workshopy,
  • katedra rovněž velmi podporuje výjezdy posluchačů na studijní programy do zahraničí (katedra ve světě - psoluchači) .

© 2019 VŠB-TU Ostrava