Infoservis

Připravujeme:

5. 11. 2019 – bude Katedra účetnictví a daní pořádat celodenní workshop „AKTUÁLNÍ NOVINKY A TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ANEB VÍTE, CO NÁS ČEKÁ V BUDOUCNOSTI?“ místnost: A 101, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Workshopu se budou moci zúčastnit studenti všech ročníků oboru Účetnictví a daně, vystoupí zástupci firem, MF ČR i naši externisté z praxe. V rámci workshopu se bude konat i exkurze do Liberty Ostrava (program již zveřejněn na https://www.ekf.vsb.cz/k117/cs/index.html).

29.11. 2019 – bude Katedra účetnictví a daní pořádat již 5. ročník soutěže „DUEL“ pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením z Moravskoslezského kraje, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava (pozvánky byly na střední školy rozeslány začátku září 2019).

Srdečně Vás na tyto akce zveme.

Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

vedoucí katedry

V této sekci se momentálně nic nenachází

© 2019 VŠB-TU Ostrava