Infoservis

Připravujeme:

  • 6. 11. 2018 – bude Katedra účetnictví a daní pořádat celodenní workshop „ÚČETNICTVÍ, DANĚ A AUDIT V PRAXI“, 10 – 16 hod, místnost: A 101, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava. Workshopu se budou moci zúčastnit studenti všech ročníků oboru Účetnictví a daně, vystoupí zástupci firem, MF ČR i naši externisté z praxe. V rámci workshopu se bude konat i exkurze do ČT Ostrava (program zveřejníme na začátku září 2018),
  • 30. 11. 2018 – bude Katedra účetnictví a daní pořádat již 4. ročník soutěže „DUEL“ pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením z Moravskoslezského kraje, místnost E 115, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava (pozvánky budeme rozesílat na začátku září 2018).

Srdečně Vás na tyto akce zveme.

 

Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

vedoucí katedry

V této sekci se momentálně nic nenachází

© 2019 VŠB-TU Ostrava