Certifikace ACCA
ACCA 2020
Prezentace
UAD2020
Seminář 25.3.2020
seminar 117
Seminář - 7.4.2020
letak 1
Seminář - 24.2.2020
11
Workshop - 5.11.2019
W19
 
 

Katedra účetnictví a daní

Katedra účetnictví vznikla v září 1991 jako samostatná katedra Ekonomické fakulty VŠB –Technická univerzita Ostrava. V září 2016 došlo k přejmenování katedry na katedru účetnictví a daní. Výuku na katedře účetnictví a daní zajišťují vysoce kvalifikovaní odborníci, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní. Katedra účetnictví a daní je také pravidelným organizátorem vlastních workshopů, jež umožňují výměnu zkušeností a znalostí s odborníky z různých vysokých škol, institucí, úřadů a firem.

Katedra účetnictví a daní zajištuje výuku především ve dvou studijních programech:

  • Bakalářský studijní program: Účetnictví a daně,
  • Navazující studijní program: Finance a účetnictví, specializace Účetnictví a daně.

 

Bakalářský studijní program: Účetnictví a daně

Cílem bakalářského programu Účetnictví a daně je usilovat o moderní profilaci absolventů tak, aby absolventi byli schopni teoreticky i prakticky aplikovat problematiku účetnictví a daní podnikatelských subjektů a neziskových organizací včetně všech specifických oblastí a nalezli uplatnění v účetních a daňových kancelářích, neziskových společnostech i ve státní sféře a ekonomických odděleních obchodních společností. Všeobecné znalosti získává absolvent v předmětech povinného základu, ve kterém prohlubuje znalosti především z oblasti ekonomie, matematiky, statistiky, managementu, marketingu, informatiky, financí a dalších ekonomických disciplín. Další odborné znalosti týkající se odborného zaměření získává student studiem odborných oborových předmětů. Obsahem studia je zejména získání znalostí a praktických dovedností v oblastech daňové evidence, finančního účetnictví obchodních korporací a dalších subjektů, účetnictví podnikatelských subjektů včetně problematiky mezd a pojistného, mezinárodních aspektů finančního účetnictví a účetního výkaznictví, transakcí v obchodních korporacích, manažerského účetnictví finančního řízení prováděného na základě ekonomických analýz, přímých daní, nepřímých daní, správy daní. Cílem programu Účetnictví a daně je vychovat absolventa, který získá uplatnění především v pracovních pozicích jak v účetních, daňových a auditorských společnostech, výrobních a obchodních podnicích, finančních institucích, tak také v neziskové sféře či státní správě. Mezi typické pracovní pozice absolventa programu patří vedoucí pracovník účetního, daňového a ekonomického oddělení v podnikatelském prostředí, neziskových organizacích a municipalitách, účetní asistent a asistent daňových poradců, asistent auditora a interní auditor, finanční manažer na střední úrovni řízení, asistent insolvenčního správce, hlavní účetní a odborný referent a metodik kontrolních oddělení, manažer na středním stupni řízení, referent finančních úřadů a specialista v daném oboru.

 

Navazující magisterský studijní program: Finance a účetnictví, specializace Účetnictví a daně

Základem studia magisterského studijního programu Finance a účetnictví je získání znalostí z oblastí finančního řízení a rozhodování podniků, finančních institucí a subjektů veřejného sektoru, dále controllingu, účetnictví a daní podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v souvislosti se složitějšími účetními a daňovými transakcemi. V rámci specializace Účetnictví a daně absolventi získají znalosti a dovednosti z oblastí účetnictví a daní, řízení nákladů, kalkulací, cen, controllingu, účetnictví finančních institucí a pojišťoven, transakcí s podnikem souvisejících s akvizicemi, fúzemi a podnikovými kombinacemi, mezinárodních standardů účetního výkaznictví, reportingu, auditingu, konsolidace, likvidací a insolvenčních řízení, oceňování podniků, daňové problematiky včetně daňových teorií, daňové politiky EU a mezinárodního zdanění. Cílem specializace Účetnictví a daně je vychovat absolventa, který získá uplatnění především v náročnějších pracovních pozicích jak v účetních, daňových a auditorských společnostech, výrobních a obchodních podnicích, finančních institucích, tak také v neziskové sféře či státní správě. Mezi typické pracovní pozice absolventů specializace Účetnictví a daně patří vedoucí pracovník účetních, daňových, ekonomických a kontrolních oddělení, účetní a daňový poradce, insolvenční správce, IFRS specialista a specialista oddělení controllingu, konsolidace a reportingu, specialista finančních a kontrolních oddělení, ekonom a manažer, odborný a vrchní referent finančního úřadu, asistent auditora, interní auditor a statutární auditor, znalec v oboru ekonomika odvětví účetní evidence a specialista v daném oboru.


© 2020 VŠB-TU Ostrava