Certifikace ACCA
ACCA obr.
Workshop - 6.11.2018
WORKSHOP2018
 Prezentace
letak-on-line-final
 
Duel - 4. ročník soutěže
DUEL4

Katedra účetnictví a daní

Katedra účetnictví vznikla v září 1991 jako samostatná katedra Ekonomické fakulty VŠB–Technické univerzity Ostrava. V září 2016 došlo k přejmenování katedry na katedru účetnictví a daní.

Výuku na katedře účetnictví a daní zajišťují vysoce kvalifikovaní odborníci, zabývající se dlouhodobě problematikou účetnictví a daní. Pedagogové této katedry musejí vstřebávat a aplikovat do výuky permanentní změny zejména účetních a daňových předpisů nejen z pohledu české legislativy, ale i z pohledu účetních norem Evropské unie, přičemž kontinuální zvyšování své vědecko-pedagogické odbornosti realizují nejen pomocí samostudia, ale i účastí na odborných seminářích, školeních, tuzemských a mezinárodních konferencích. Vedle toho katedra účetnictví a daní je také pravidelným organizátorem vlastních konferencí a workshopů, jež umožňují výměnu zkušeností a znalostí s odborníky z různých vysokých škol, institucí, úřadů a firem.

Katedra účetnictví a daní zaštiťuje studijní obor „Účetnictví a daně“ jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském stupni studia.  

Charakteristika studijního oboru Účetnictví a daně

Zájemci o studium studijního oboru Účetnictví a daně, mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v prezenční formě:
 • v bakalářském studijním programu (tříleté studium),
 • v navazujícím magisterském studijním programu (dvouleté studium).

Bakalářský studijní program

Bakalářský studijní obor Účetnictví a daně je koncipován tak, aby připravil kvalifikované odborníky, kteří budou schopni vykonávat specializované práce a manažerské funkce v oblasti účetnictví a daní na středním stupni řízení. Studium je zaměřeno a profilováno zejména s ohledem na uplatnění absolventů nejen v účetních a daňových útvarech podnikatelských subjektů, ale také v neziskových organizacích, organizacích státní správy a ve finančních institucích.

Vedle obecného základu bakalářského studia získají studenti oboru Účetnictví a daně znalosti a praktické dovednosti v rámci specializovaných předmětů zaměřených na:

 • účetnictví podnikatelských subjektů,
 • účetnictví nevýdělečných organizací,
 • účetnictví kapitálových společností,
 • manažerské účetnictví,
 • úvod do mezinárodního účetnictví,
 • daňovou evidenci,
 • přímé a nepřímé daně a daňovou správu,
 • využití PC pro potřeby účetnictví,
 • znalost a schopnost aplikace souvisejících právních předpisů nezbytných pro vedení účetnictví. 

Magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní obor Účetnictví a daně připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří by měli být schopni vykonávat manažerské funkce spojené s finančním řízením a rozhodováním na úrovni středního a vrcholového stupně řízení podniků a institucí. Předpokladem je maximální využití znalostí účetnictví a daní jako nedílného základu každé dobře fungující ekonomiky.

Obsahem magisterského studia je získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech, jako jsou zejména:

 • specifika účetnictví a daní z pohledu českých předpisů i mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS),
 • vlastnické transakce s podnikem,
 • auditing, konsolidace a reporting,
 • manažerské účetnictví a controlling,
 • insolvenční řízení,
 • účetnictví bank, pojišťoven a zdravotních pojišťoven,
 • účetnictví nevýdělečných organizací a jiných typů organizací,
 • daňové teorie s praktickou aplikací,
 • daně v Evropské unii,
 • finanční řízení podniků na základě ekonomických analýz.

© 2019 VŠB-TU Ostrava