Projekty

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
2018-1-HU01-KA203-047712Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education (ISGEE)20182021
HS1161801PivovaryStaropramen,Spáč20182018
HS1161802Ostravskévodárnyakanal20182018
IRP/2018/1Ekonomická žurnalistika - slovem, písmem, obrazem20182018
IRP/2018/211Inovace předmětu Business Marketing20182018
SP2018/125Identifikace role referenčních skupin v nákupním a spotřebním chování20182018
HS1161704Pivovary Staropramen,Spáčil,251520172017
HS1161701Fakultní nemocnice Ostrava,Spáčil,251520162017
HS1161602Smluvní výzkum kat.116, Spáčil, 251520162016
RPP2016/44Tvorba nového předmětu Digitální marketing20162016
SP2016/106Mezigenerační srovnání spotřebitelského chování v mezinárodním kontextu20162016
SP2015/118Nákupní chování Generace Y v mezinárodním kontextu20152015
21320011Leveraging success of young scholars in business discipline20142014
FRVS2014/224Zkvalitnění obsahové náplně předmětu Komunikace a integrace OZP20142014
HS1661409Policie ČR-expoz.Brno, Kulil, 224620142014
SP2014/138Specifika nákupního chování generace Y20142014
SP2013/197Vliv typologie na spotřebitelské chování na trhu nákupních produktů20132013
B/CZ0046/4/0015Komparace systémů značek kvality potravin na Islandu a v České republice20112011
SP2011/152Tvorba modelů nákupu služeb na internetu pomocí lineární a logistické regrese a optimalizace vizuální podoby nabídky služeb 20112011
SP2011/162Možnosti a omezení využití klasických metod segmentace u uživatelů sociálních sítí20112011
SP/2010106Využití klasických nástrojů marketingové komunikace pro podporu elektromobility v Ostravě20102010
SP/2010164Optimalizace nástrojů marketingové komunikace vysoké školy20102010
CZ.04.1.03/3.3.14.3/0015Tvorba modulárních programů dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti cestovního ruchu20062008
GA402/06/0509Kulturní aspekty české a evropské reklamy20062008
GA402/05/0140Metodologie marketingu vztahů a její postavení v rámci strategického marketingu a řízení vztahů se zákazníkem (CRM). Praktické využití20052007

© 2018 VŠB-TU Ostrava