Předměty

KódNázev
116-0300Marketing
116-0301Obchodní činnosti
116-0302Marketingový výzkum A
116-0303Marketing služeb
116-0307Řízení nákupu
116-0308Marketingové řízení
116-0309Marketingové aplikace
116-0311Bakalářský seminář A
116-0312Bakalářský seminář B
116-0313Bakalářská práce
116-0315Business Marketing
116-0317Mezinárodní marketing
116-0318Obchodní operace se zahraničím
116-0319E-marketing
116-0320Spotřebitelské chování
116-0321Speciální seminář
116-0325Diplomový seminář A
116-0326Diplomový seminář B
116-0327Diplomová práce
116-0328Marketingový výzkum B
116-0330Marketingová komunikace
116-0332Produktový management
116-0334Marketingový projekt
116-0335Obchodní strategie
116-0336Odborná praxe v zahraničí
116-0337Komunikace a integrace OZP
116-0339Odborná praxe
116-0340Odborná praxe
116-0341Digitální marketing
116-0348Praxe v agenturách/médiích
116-0349Jazyk a styl žurnalistických žánrů
116-0350Přesvědčování a manipulace v žurnalistickém diskursu
116-0351Profesní etika a společenské chování
116-0352Ekonomická žurnalistika
116-0353Masová komunikace
116-0354Ekonomika médií
116-0400Marketing
116-0401Obchodní činnosti
116-0402Marketingový výzkum A
116-0408Marketingové řízení
116-0441Digitální marketing
116-0500Marketing
116-0502Marketingový výzkum
116-0507Řízení nákupu
116-0508Marketingové řízení
116-0515Business Marketing
116-0517Mezinárodní marketing
116-0518Obchodní operace se zahraničím
116-0521Speciální seminář
116-0525Diplomový seminář A
116-0526Diplomový seminář B
116-0527Diplomová práce
116-0528Marketingový výzkum B
116-0530Marketingová komunikace
116-0532Produktový management
116-0534Marketingový projekt
116-0541Digitální marketing
116-0948Strategie vstupu na zahraniční trhy
116-0949Strategické marketingové řízení
116-9548Strategy of Entering Foreign Markets
116-9549Strategic Marketing Management

© 2019 VŠB-TU Ostrava