Setkání absolventů

MA • MA • MIA
Marketing Adepts • Marketing Alumni • Marketing International Alumni

Setkání studentů, absolventů a pedagogů
při příležitosti 15. výročí akreditace oboru Marketing a obchod
a 160. výročí založení VŠB-TU OSTRAVA

Podívejte se na fotografie z této akce!


© 2018 VŠB-TU Ostrava