Členové týmu

KONTAKTY NA VEDENÍ
doc. Ing. Spáčil Vojtěch, CSc.
Vedoucí útvaru (116)
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 515
A 207, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Valečková Jana, Ph.D.
Tajemník (116)
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 142
A 1203B, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Elisová Jana
Sekretářka (116)
+420 597 322 413
A 1206, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
Ing. Baránek Petr, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 375
A 1203, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Elisová Jana
Sekretářka (116)
+420 597 322 413
A 1206, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Galia Jakub
Interní doktorand (116)
+420 597 322 385
A 1232A, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Gibarti Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 521
A 601C, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Hluchníková Miluše, CSc.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 174
A 1202, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

doc. Ing. Kauerová Lenka, CSc.
Akademický pracovník (116)
Proděkanka pro studium (100)
+420 597 322 484
E 701, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava

Ing. Klapilová Krbová Petra, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 174
A 1202, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Klézl Vojtěch, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 386
A 1201, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Kozáková Pavlína, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 445
A 1228, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Lůžek Petr
Interní doktorand (116)
+420 597 322 385
A 1232A, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Prešnajderová Tereza, Ph.D.
Mateřská dovolená (116)
+420 597 322 224
A 1231, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Seifriedová Katarína
Interní doktorand (116)
+420 597 322 488
A 1201, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

doc. Ing. Spáčil Vojtěch, CSc.
Vedoucí útvaru (116)
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 515
A 207, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Mgr. Šuláková Ivana+420 597 322 521
A 601C, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Valečková Jana, Ph.D.
Tajemník (116)
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 142
A 1203B, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

doc. Ing. Velčovská Šárka, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 322
A 1204, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ing. Zajarošová Markéta, Ph.D.
Akademický pracovník (116)
+420 597 322 387
A 1205, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava