Katedra marketingu a obchodu

Posláním katedry marketingu a obchodu je výchova marketérů a obchodníků pro oblast spotřebních a průmyslových výrobků a trhu služeb. Katedra vnikla v roce 1991 jako důsledek zvýšené pozornosti praxe na oblast marketingu a poměrně stabilní a nadšený tým pedagogů nabízí v současné době jeden předmět ve společném základu studia, 12 předmětů specializačních ve studiu magisterském. Snahou pedagogického týmu je kvalitativní růst katedry, jeho součástí je rozvoj nejen teoretických předmětů, ale především provázanost výuky s praxí. V průběhu studia se katedra snaží o dobrou komunikaci se studenty a důraz je kladen i na spolupráci s podnikatelskými subjekty. K realizaci jejích cílů přispívají i stáže v zahraničí a účast pedagogů při řešení konkrétních vědecko-výzkumných úkolů. Pro podniky katedra nabízí krátkodobé kurzy, které lze přizpůsobit jejich požadavkům.

Veškerá činnost katedry marketingu a obchodu směřuje k zajištění konkurenceschopnosti naší ekonomiky profilováním úspěšných marketérů a obchodníků.


© 2020 VŠB-TU Ostrava