Projekty

KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
IRP/2018/201Inovace předmětů Manažerské dovednosti a Managerial skills20182018
IRP/2018/204Inovace předmětu Trendy moderního managementu20182018
RPP2016/4Inovace předmětu Human Resource Management A20162016
SP2016/123Pokročilé metody vícekriteriálního rozhodování a aplikace Choquet integrálu, ordinálního a fuzzy přístupu v podnikové ekonomice a managementu.20162016
SP2015/93Aplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu20152015
FRVS2014/210Inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management na úrovni předmětů studijního oboru Management20142014
FRVS2014/217Inovace a zkvalitnění výuky studijního oboru Management na úrovni nových předmětů20142014
SP2014/126Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. 20142014
FRVS2013/1119Inovace studijního předmětu: Obchodní jednání a společenský protokol20132013
SP2013/143Využívání nástrojů strategického řízení v malých a středních podnicích v Moravskoslezském kraji 20132013
SP2012/125Tvorba modelu strategického plánu zaměřeného na optimalizaci výrobního procesu v podniku20122012
SP2011/51Interdisciplinární pojetí krize a krizového řízení 20112011
SP2011/81Měření a řízení výkonnosti podniku s využitím metody Balanced Scorecard.20112011
HS115801PricewaterhouseCoopers,Krymláková,220020082008
CZ.04.1.03/3.2.15.3/0421Koncepce celoživotního vzdělávání v oboru Management20062008
GA402/01/0121Strategie rozvoje Osoblažska20012003

© 2018 VŠB-TU Ostrava