Předměty

KódNázevOdkaz na www stránky
115-0303Podnikatelská etika
115-0306Manažerské dovednosti
115-0334Bakalářský seminář A
115-0335Bakalářský seminář B
115-0336Bakalářská práce
115-0345Trendy moderního managementu
115-0347Metody a techniky v managementu
115-0357Řízení pracovního výkonu zaměstnanců
115-0358Rozvoj kariéry
115-0360Speciální seminář
115-0361Strategický management
115-0362Organizační chování
115-0369Diplomový seminář A
115-0370Diplomový seminář B
115-0371Diplomová práce
115-0383Obchodní jednání a společenský protokol
115-0386Management
115-0387Řízení lidských zdrojů A
115-0389Management výroby a služeb
115-0390Krizový management
115-0391Řízení lidských zdrojů B
115-0392Mezinárodní a interkulturální management
115-0393Manažerská ekonomika
115-0394Management malého podniku
115-0395Odborná praxe v zahraničí
115-0397Odborná praxe
115-0398Manažerská psychologie a sociologie
115-0403Podnikatelská etika
115-0406Manažerské dovednosti
115-0445Trendy moderního managementu
115-0447Metody a techniky v managementu
115-0457Řízení pracovního výkonu zaměstnanců
115-0458Rozvoj kariéry
115-0460Speciální seminář
115-0461Strategický management
115-0462Organizační chování
115-0469Diplomový seminář A
115-0470Diplomový seminář B
115-0471Diplomová práce
115-0483Obchodní jednání a společenský protokol
115-0486Management
115-0487Řízení lidských zdrojů A
115-0490Krizový management
115-0491Řízení lidských zdrojů B
115-0492Mezinárodní a interkulturální management
115-0493Manažerská ekonomika
115-0506Manažerské dovednosti
115-0545Trendy moderního managementu
115-0547Metody a techniky v managementu
115-0561Strategický management
115-0562Organizační chování
115-0586Management
115-0587Řízení lidských zdrojů A
115-0942Podniková ekonomika a management
115-0953Prevence a řízení krizí v podniku
115-0954Řízení lidských zdrojů
115-0958Strategický management
115-3001Sportovní management
115-3002Sociologie a filozofie tělesné kultury
115-3003Sportovní marketing
115-3004Praxe ve sportovních klubech
115-3007Komunikační dovednosti manažera ve sportu
115-3008Profesní etika a etika sportu
115-95942Podniková ekonomika a management
115-95953Prevence a řízení krizí v podniku
115-95954Řízení lidských zdrojů
115-95958Strategický management

© 2018 VŠB-TU Ostrava