Infoservis

Ekonomika a řízení podniku ve 21. století

miniatura
28. 11. 2018 - 29. 11. 2018, Hotel Mercure, Ostrava
4. mezinárodní konference 28.–29.11.2018 Cílem konference je aktivní diskuse a prezentace výsledků vědecko-výzkumných aktivit.

© 2018 VŠB-TU Ostrava