Katedra ekonomie

Stěží si lze představit kvalifikovaného ekonoma, který by neznal principy ekonomického života, ať již se jedná o rozhodování jednotlivců, domácností, podniků nebo státu.

Na Katedře ekonomie poskytujeme špičkovou průpravu budoucím ekonomům v oblasti teoretické a aplikované ekonomie. Dbáme přitom rovněž na rozvoj tvůrčího myšlení. Ve výuce usilujeme o  moderní přístup.

Zajišťujeme jak celofakultní předměty, tak vysoce specializované předměty s přesahem do dalších oborů a disciplín. Nabízíme rovněž nejvyšší stupeň ekonomického vzdělání - doktorské studium a podílíme se na výuce v MBA, Univerzitě třetího věku a výuce na technických oborech VŠB-TUO.

V oblasti výzkumu se nám daří získávat prestižní granty a spolupracujeme s významnými univerzitami a národními i nadnárodními institucemi. Naše monografie, učebnice a časopisecké články vycházejí v České republice i v zahraničních nakladatelstvích. 

Prozkoumejte podrobněji naše stránky. Doufáme, že Vás budou inspirovat ke studiu či spolupráci s naší katedrou.


© 2020 VŠB-TU Ostrava