Slavnostní otevření učebny NATP

  Slavnostní otevření
autorizovaného školicího střediska

v rámci celosvětového programu
Novell Academic Training Partners

 

které se uskutečnilo dne 5. září 2011 ve 13.00 hodin v místnosti A317
na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava

 

za přítomnosti
Ing. Aleše Kučery, generálního ředitele Novell-Praha, s.r.o.,
Ing. Jiřího Kysely, generálního ředitele Dell Computer spol. s.r.o.,
RNDr. Martina Grigara, předsedy představenstva AutoCont CZ a.s.
a prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava.


Otevření autorizovaného školicího střediska se konalo u příležitosti oslav 20 let existence Laboratoře informačních technologií Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře informačních technologií
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Homepage VŠB - Technické univerzity Ostrava
Homepage Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava
logo 20 let LIT
Logo Novell Gold Training Partner
Logo serveru MERLINGO

 


© 2020 VŠB-TU Ostrava