Rady a návody

Na této stránce najdete rozcestník k návodům a informacím, které vám mohou pomoci při práci s univerzitními aplikacemi. Návody, stejně jako tento rozcestník, si nekladou za cíl být ani úplné a ani všeobecně srozumitelné. Jedná se o "první pomoc" pro ty z vás, kteří máte chuť, sílu, odvahu a schopnosti řešit problém vlastními silami.

Pro všechny ostatní je zde zavedený obecný postup. Máte-li problém s webstránkami či univerzitními aplikacemi:

  1. Kontaktujte katedrálního/útvarového webmastera.
  2. Nevyřeší-li se problém, onen webmaster nebo Vy bude kontaktovat fakultního webmastera.
  3. Nevyřeší-li se problém, bude fakultní webmaster kontaktovat porubský CIT.


© 2020 VŠB-TU Ostrava