Infoservis laboratoře informačních technologií

Provozní řády pro aktuální akademický rok naleznete zde.

Otevření nové učebny Autorizovaného školícího střediska Sun Microsystems na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava Nová učebna Autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems byla slavnostně otevřena dne 14. 9. 2009 v 10.00 hodin za účasti rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. a generálního ředitele Sun Microsystems ČR Ing. Zdeňka Pilze. 

MERLINGO

Zkratka projektu MEdiasite Repository of LernING Objects - tedy centrálního uložiště výukových objektů. Projekt realizuje naše pracoviště ve spolupráci s dalšími partnery.
Mediasite Recorder je použitelný nejen pro záznam místních přednášek, ale i k živému přenosu událostí po síti, případně videokonferencí... více informací získáte kliknutím na nadpis.

© 2020 VŠB-TU Ostrava