Laboratoř informačních technologií

Laboratoř výpočetní techniky vznikla jako účelové zařízení ekonomické fakulty k 1. 10. 1991, jejím hlavním úkolem se stala péče o veškerou instalovanou výpočetní techniku na fakultě po stránce hardware, software, školicích aktivit, vývojových prací, komunikace s vnějším prostředím a dalších činností. Ihned po vzniku LVT započaly práce související s budováním heterogenní fakultní počítačové sítě a jejím napojením do rámce globálních počítačových sítí. K dnešnímu dni je součástí fakultní sítě více než 300 pracovních stanic - z nich je zhruba polovina umístěna na desíti počítačových učebnách, 11 serverů pracujících pod operačním systémem Novell NetWare s podporou globálních adresářových služeb podle doporučení X.500, 1 centrální počítač pracující pod operačním systémem AIX, WindowsNT servery. Celá síť je napojena vysokorychlostním směrovým rádiovým spojením na počítačovou síť VŠB-TU v areálu Poruba a rovněž do rámce národní sítě CESNET a mezinárodní počítačové sítě Internet.
Dne 2.4.2007 byla Laboratoř výpočetní techniky přejmenována na Laboratoř informačních technologií.

Pracovníci LIT se zaměřují především na následující oblasti:

 • počítačové sítě - zejména problematika adresářových služeb, internetworking,
 • síťové a víceuživatelské operační systémy,
 • Novell NetWare, WindowsNT, UNIX, jejich správa,
 • objektově orientované programovací jazyky - C++, Java, programovací techniky v prostředí MS Windows a X Windows,
 • paralelní programování a Petriho sítě,
 • informační systém SAP - jeho aplikace do výuky.
Mezi základní služby LIT lze zařadit:
 • instalace hardwarových komponent počítačových sítí,
 • instalace aplikačního a systémového software,
 • lektorská činnost ve výše uvedených oblastech,
 • správa počítačových učeben po stránce hardware a software,
 • tvorba aplikačního software.

© 2020 VŠB-TU Ostrava