Studijní referentky

místnost telefon Vedoucí studijního oddělení
A216 +420 597 322 241 Ing. Petrová Ingrid, Ph.D.
fax: +420 596 110 467
 
Přijímací řízení bc. studia a navazujícího mg. studia, sociální a ubytovací stipendia
místnost telefon  
B258 +420 597 322 331 Ing. Iveta Šodková
 
Bakalářské studium - prezenční a kombinovaná forma (Ostrava, Šumperk)
místnost telefon   akademický rok 2018/2019
A212 +420 597 322 234 Patricie Herzogová 1. ročník
A214 +420 597 322 280 Ing. Kateřina Frenzelová 2. ročník
A213 +420 597 322 251 Libuše Urbášková 3. ročník
 
Navazující magisterské studium - prezenční a kombinovaná forma
místnost telefon   akademický rok 2018/2019
A211 +420 597 322 231 Bc. Lenka Saforková - zástupkyně vedoucí studijního oddělení 1. ročník
A215 +420 597 322 261 Kamila Hudečková 2. ročník
 
Bakalářské studium – detašovaná pracoviště
místnost telefon Šumperk akademický rok 2018/2019
  +420 603 565 963 PaedDr. Hana Kolaříková 1.r., 2.r., 3.r.
 
místnost telefon Valašské Meziříčí akademický rok 2018/2019
  +420 571 755 533 Daniela Zemanová - prezenční a kombinované studium
daniela.zemanova@oavm.cz
1.r., 2.r., 3.r.
 
Referentka pro studenty se specifickými nároky a pro kurzy celoživotního vzdělávání – Univerzita 3. věku
místnost telefon Ostrava akademický rok 2018/2019
E112 +420 597 322 024 Ing. Martina Janyšková  
E110 +420 597 322 010 Ing. Kateřina Pešková   t. č. mateřská dovolená


© 2019 VŠB-TU Ostrava