Pravidla přijímacího řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium

10/2017 PDF, 277kB  New REGULATIONS (EkF VYH_17_010) for Admission Proceedings to Study in Bachelor and Master Degree Programmes in English for the Academic Year 2018/2019
09/2017 PDF, 247kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_009) přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
08/2017 PDF, 250kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_008) přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/2019

 

Doktorské studium

12/2018 PDF, 282kB 

Pravidla (EkF VYH_18_012) přijímacího řízení ke studium v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce EkF VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020

Přílohy:
1. Řád přijímacího řízení VŠB-TUO (formát PDF, 208kB)
2. Základní charakteristika studijních oborů
3. Rámcová témata doktorských disertačních prací
4. Přihláška ke studiu v doktorských studijních programech
5. Přehled vážených studijních průměrů na VŠ za jednotlivé ročníky
6. Předběžný souhlas vedoucího katedry
7. Stipendijní řád Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
8. Stipendijní řád doktorských studijních programů EkF VŠB – TU Ostrava


© 2019 VŠB-TU Ostrava