Členové týmu

KONTAKTY NA VEDENÍ
prof. Dr. Ing. Zmeškal Zdeněk
Děkan (100)
Vedoucí útvaru (161)
Akademický pracovník (154)
597 322 431
597 322 421
A 417A, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

E 807, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Kulštejnová Martina
Tajemnice EKF (100)
597 322 146
E 707, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ficelová Markéta
Vedoucí sekretariátu děkana (100)
597 322 421
E 807, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY
prof. Dr. Ing. Dluhošová Dana
Vedoucí útvaru (168)
Vedoucí útvaru (169)
Akademický pracovník (154)
Proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy (100)
597 322 361
597 322 041
A 407, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

E 812, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Drastich Martin, Ph.D., MBA597 322 225
E 305, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ficelová Markéta
Vedoucí sekretariátu děkana (100)
597 322 421
E 807, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

doc. Ing. Kauerová Lenka, CSc.
Akademický pracovník (116)
Proděkanka pro studium (100)
597 322 484
E 701, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Králíková Eva
Zaměstnanec (169)
Zaměstnanec (100)
597 322 056
E 703, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Kulihová Küblová Tereza
Mateřská dovolená (169)
597 322 008
E 705, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Kulštejnová Martina
Tajemnice EKF (100)
597 322 146
E 707, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

prof. Ing. Macháček Martin, Ph.D. et Ph.D.
Vedoucí útvaru (163)
Akademický pracovník (114)
Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu (100)
597 322 343
597 322 040
B 443A, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

E 814, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Mgr. Pavlíková Jiřina
Zaměstnanec (169)
Zaměstnanec (100)
597 322 008
E 705, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Ing. Wolfová Renáta
Samostatný odborný referent specialista (100)
597 322 110
E 702, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

Wozniaková Pavla
Sekretářka (100)
597 322 171
E 813, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava

prof. Dr. Ing. Zmeškal Zdeněk
Děkan (100)
Vedoucí útvaru (161)
Akademický pracovník (154)
597 322 431
597 322 421
A 417A, Sokolská třída 33 (mapa)
Ostrava

E 807, Havlíčkovo nábř. 38 (mapa)
Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava