Děkanát

Děkan
vedoucí sekretariátu děkana
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Markéta Ficelová
Proděkani
- pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
- pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu
- pro studium
Sekretářka proděkanů  

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Pavla Wozniaková
Tajemník fakulty Ing. Martina Kulštejnová
Kolegium děkana Přehled členů kolegia

© 2019 VŠB-TU Ostrava